Bildgalleri

Tel: 031-23 23 18
Fax: 031-23 18 30
Mail: info@ppiab.se

Mögelsanering

Mögelproblem, vi löser ditt akuta mögelproblem med vårt speciellt framtagna Mickrobiella desinfektions medel. På kort varsel kan vi utrota all mögel påväxt på vind samt i källare och i stort sett alla förekommande platser.

Vi är idag det enda företaget på marknaden som kan erbjuda en trippel effekt, då vårt medel består av ett kem, accelerator och viss del avjoniserat vatten.

Detta innebär att vi får fram trippel effekten, då det såväl:

  1. Rengör.
  2. Förintar mögelpåväxten till roten.
  3. Desinficerar samt impregnerar.

Vår produkt har tre användningsområden.

  1. Kosmetisk sanering, där vi rengör alla former av husfasader, betong, trä, plåt målade samt omålade ytor, trall, staket mm
  2. Miljö sanering, där vi tar bort mögel som är hälsofarligt, såsom på vindar, kryputrymmen , källare samt inomhus sanering, vi vänder oss även till lantbrukare som har problem med mögelpåväxt i djurstallar och lador. Då vår produkt förintar möglet, den mickrobiella påväxten samt eliminerar mögellukt, och decinficerar virus och bakterier.
  3. Brandsanering. Vi har även produkter som tar bort sot rester efter brand i fastigheter, på skonsamt samt effektivt sätt utan att tillföra vatten.

Varför välja våra tjänster?

Vid traditionell fasad tvätt, trycks vatten in i fasaden, både på trä och puts fasad, även vid plåtfasader finns risk att vatten trycks in i skarvarna som gör en fuktig miljö ännu fuktigare och kan till och med öka mögeltillväxten på er fastighet.

Då vi använder minimalt med vätska och helt tar bort på växten in till roten, så lämnar vi en torr helt mögelfri miljö efter oss.

Ytan är övermålningsbar inom ett dygn från appliceringen.

Vid inomhussanering krävs endast några timmars vädring/ ventilation tills avdunstning skett. Fördelen med att välja våra tjänster är tidsaspekten, då vi endast utför ett moment, inget för och inget efterarbete krävs, till exempel inga avfuktare krävs, när vi lämnar arbetsplatsen är möglet borta.